Hoạt động Đảng bộ khối

Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh quyết định kết nạp 45 đảng viên mới đợt 02/9/2019

Thứ Tư, Ngày 11 Tháng 09 Năm 2019 8:03:00 AM | 79
Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh  quyết định kết nạp 45 đảng viên mới đợt 02/9/2019

Chi bộ Quỹ phát triển đất tổ chức lễ kết nạp đảng viên đợt 02/9/2019

          Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2-9, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã xét, quyết định kết nạp 45 quần chúng ở 17 tổ chức cơ sở vào Đảng. Trong đó: nữ 25 đồng chí, bằng 55,56%; đoàn viên thanh niên 34 đồng chí, bằng  75,56%. Độ tuổi 18 - 30 tuổi: 15 đồng chí, bằng 33,33%; 31- 40 tuổi: 29 đồng chí, bằng 64,45%; 41- 45 tuổi: 01 đồng chí, bằng 2,22%; độ tuổi bình quân 31 tuổi. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 04 đồng chí, bằng 8,9%; Đại học 37 đồng chí, bằng 82,22%; Cao đẳng 02 đồng chí, bằng 4,44%; Trung cấp 01 đồng chí, bằng 2,22%; nhân viên phục vụ 01 đồng chí, bằng 2,22%. Quần chúng có thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng: 15 đồng chí, bằng 33,33 %.

          Các cơ sở đảng có nhiều quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng đợt 02/9/2019 là Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường (08 quần chúng), Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (05 quần chúng), Đảng bộ Sở Y tế (04 quần chúng), Đảng bộ Sở Nội vụ (04 quần chúng), Đảng bộ Cục Thuế tỉnh (03 quần chúng), Đảng bộ Cục Quản lý thị trường (03 quần chúng) ....   

          Quán triệt, cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy khối yêu cầu các cấp ủy cơ sở đảng coi trọng việc xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển đảng viên hằng năm, cụ thể hóa tiêu chuẩn "Quần chúng ưu tú" sát với đặc điểm tình hình của cơ quan, để làm căn cứ bồi dưỡng, rèn luyện, xét chọn quần chúng vào nguồn phát triển Đảng; tăng cường lãnh đạo công tác tạo nguồn thông qua hoạt động thực tiễn của Đoàn thanh niên, công đoàn, tạo điều kiện thuận lợi, môi trường rèn luyện thử thách để cán bộ trẻ phấn đấu trở thành đảng viên ... Đồng thời, cũng yêu cầu tăng cường vai trò của ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phụ trách cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên, nhằm thiết thực góp phần nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên.

                                                                                  Ban Tổ chức Đảng ủy khối

 


Các bài viết khác

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2019

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2019

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố cụm Đồng bằng Bắc Bộ giao ban lần thứ IX tại tỉnh Hưng Yên

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố cụm Đồng bằng Bắc Bộ giao ban lần thứ IX tại tỉnh Hưng Yên

Hoàn thành kiểm điểm, đánh giá Tập thể và ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh năm 2018

Hoàn thành kiểm điểm, đánh giá Tập thể và ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh năm 2018

Thực hiện nghị quyết T.Ư 6, khóa XII: Những vấn đề đặt ra trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Thực hiện nghị quyết T.Ư 6, khóa XII: Những vấn đề đặt ra trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ 14 (mở rộng)

• Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2018

• Hội nghị Tọa đàm về công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố cụm Đồng bằng Bắc bộ lần thứ VIII - năm 2018

• Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh Hưng Yên: Gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng

• Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối tổ chức Cuộc thi "Cán bộ kiểm tra giỏi" năm 2018

• Hội nghị Tọa đàm về công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố cụm Đồng bằng Bắc bộ lần thứ VII - năm 2018

• Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đối tượng kết nạp Đảng năm 2018

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối lần thứ 12

• Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

• Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII