Hoạt động Đảng bộ khối

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I (mở rộng)

Thứ Năm, Ngày 02 Tháng 01 Năm 2020 4:19:48 PM | 713

Ngày 24/12/2019, tại Hội trường Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ I (mở rộng tới bí thư, phó bí thư đảng bộ, chi bộ cơ sở). Đồng chí Nguyễn Khắc Chí - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp chủ trì và chỉ đạo; các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các ban xây dựng Đảng tỉnh dự, theo dõi hội nghị.

 

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan -Doanh nghiệp lần thứ I

          Hội nghị tiến hành lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự Ủy viên Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm và các Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2019 - 2020.

          Hội nghị đã thảo luận, thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2020. Quy chế nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chấp hành, Thường trực và Ủy viên Ban Chấp hành; nguyên tắc và chế độ làm việc của Đảng ủy Khối; mối quan hệ công tác của Đảng ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy.

          Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thông qua Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2019 - 2020. Trong quy chế đã chỉ rõ chức năng, tổ chức của Ủy ban kiểm tra, trách nhiệm, quyền hạn của Ủy ban và các thành viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối; nguyên tắc và chế độ làm việc của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối; mối quan hệ công tác của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối.

          Tại hội nghị, các đại biểu nghe dự thảo Quyết định thành lập các Tiểu Ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I: (1) Tiểu ban nhân sự (2) Tiểu ban văn kiện (3) Tiểu ban tổ chức, phục vụ; dự thảo đề cương báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Khối.

          Các đồng chí tham gia hội nghị đã nhất trí thông qua dự thảo Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2020, Ban Chấp hành giao Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giúp việc chuẩn bị và tổ chức thực hiện Chương trình làm việc đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ đặt ra theo tình hình thực tiễn và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy.

 

Đồng chí Nguyễn Khắc Chí - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối

 Cơ quan -Doanh nghiệp tỉnh phát biểu bế mạc Hội nghị

          Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Chí - Bí thư Đảng ủy Khối đã nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy Khối và các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong thời gian tới qua 3 nhóm nhiệm vụ sau:

          - Tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại công chức, đảng viên, tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức cơ quan gắn với tổng kết nhiệm vụ chuyên môn năm 2019 đảm bảo hiệu quả, thiết thực; gửi hồ sơ kiểm điểm của đơn vị mình về Đảng ủy Khối theo hướng dẫn số 01-HD/ĐUK ngày 15/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh về việc hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên hằng năm;

          - Các tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Trong nhiệm vụ xây dựng Đảng năm 2020 xác định nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, tổ chức thực hiện theo kế hoạch số 185-KH/TU ngày 8/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, kế hoạch số 01-KH/ĐUK ngày 15/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đặc biệt nêu cao tinh thần trách nhiệm của đồng chí bí thư cấp ủy chuẩn bị tốt nội dung chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX mà liên quan đến cá nhân, đơn vị mình;

          - Tiếp tục tăng cường nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, ngăn chặn đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn liền với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể hóa trong báo cáo chính trị trình Đại hội các cấp cho phù hợp với từng đơn vị.

 

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY KHỐI


Các bài viết khác

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ QUAN - DOANH NGHIỆP TỈNH LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ QUAN - DOANH NGHIỆP TỈNH LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Đại hội Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cơ quan Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh  tổ chức gặp mặt kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Cơ quan Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

• Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2019

• Công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh

• Lãnh đạo cơ quan Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức gặp mặt nữ cán bộ, công chức nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2019)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối lần thứ 17 - khóa IX

• Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp Đảng bộ khối năm 2019

• Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh quyết định kết nạp 45 đảng viên mới đợt 02/9/2019

• Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2019

• Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố cụm Đồng bằng Bắc Bộ giao ban lần thứ IX tại tỉnh Hưng Yên

• Hoàn thành kiểm điểm, đánh giá Tập thể và ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh năm 2018

• Thực hiện nghị quyết T.Ư 6, khóa XII: Những vấn đề đặt ra trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị