Hoạt động Đảng bộ khối

Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh quán triệt Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị

Thứ Sáu, Ngày 16 Tháng 10 Năm 2020 10:16:12 AM | 876

      Sáng ngày 09/10/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận số 84-KL/TW của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh quán triệt Kết luận số 84-KL/TW  ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị

Các đại biểu dự hội nghị

 

         Dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Thái Sơn, Tỉnh ủy viên Phó Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Đoàn - Tỉnh ủy Viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Phụ trách UBKT Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối, các phóng viên Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

           Đồng chí Vũ Viết Tiếng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối đã truyền đạt nội dung Kết luận số 84-KL/TW của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Để khắc phục những hạn chế, yếu kém, Bộ Chính trị đã chỉ rõ 4 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Tiếp tục quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các quan điểm, định hướng cải cách tư pháp nêu trong Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, Chương trình số 03-CTR/BCĐ ngày 06/9/2016 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh về Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp của tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 - 2021; Đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy tòa án Nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, nhất là đội ngũ cán bộ thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, chấp hành viên phải thực sự liêm chính, công tâm, chuyên nghiệp, có bản lĩnh chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Tăng cường và bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan tư pháp và hoạt động tư pháp…

          Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Hương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp ủy cơ sở tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 84-KL/TW của Bộ chính trị và Kế hoạch số 260-KH/TU ngày 16/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bảo đảm nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả.

 

 

Đỗ Thị Bông

ĐUV, Phó Chủ nhiệm TT UBKT Đảng ủy Khối

 


Các bài viết khác

Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 01 năm 2021

Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 01 năm 2021

Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2020 – lớp thứ 2

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2020 – lớp thứ 2

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2020 - lớp thứ 2

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2020 - lớp thứ 2

• ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN - DOANH NGHIỆP TỈNH TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG

• Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2020

• ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ QUAN - DOANH NGHIỆP TỈNH LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

• Đại hội Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

• Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 - 2025

• Cơ quan Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I (mở rộng)

• Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2019

• Công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh

• Lãnh đạo cơ quan Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức gặp mặt nữ cán bộ, công chức nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2019)