Hoạt động Đảng bộ khối

Đại hội Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ Năm, Ngày 14 Tháng 05 Năm 2020 3:16:50 PM | 764

Trong 2 ngày 13 và 14/5/2020, Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh (KSND) trọng thể tổ chức Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là cơ sở đảng được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh chọn thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy tại đại hội để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung trong toàn Đảng bộ Khối.

Đại hội Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy - UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Đỗ Thị Hương - TUV, PBT Thường trực Phụ trách Đảng bộ Khối

tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Viện KSND tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

       Dự Đại hội có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy - UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Đỗ Thị Hương - Tỉnh ủy viên, PBT Thường trực Phụ trách Đảng bộ Khối; đại diện các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Tiểu ban Chỉ đạo tổ chức đại hội điểm của Đảng ủy Khối; đại diện 46 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, cùng toàn thể 60 đảng viên Đảng bộ Viện KSND.

       Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối, Đại hội đã thực hiện đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục, thảo luận dân chủ, thực hiện tốt 4 nội dung: báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I; Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ khóa XIV, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Viện KSND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 9 đồng chí. Đại hội bầu đồng chí Đỗ Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Viện KSND tỉnh khóa XIV tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy khóa XV. Đại hội cũng đã bầu 3 đại biểu (trong đó 1 đại biểu dự khuyết) đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 – 2025; kết quả bầu cử tập trung, đạt tỷ lệ cao.

         Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, từ năm 2015 đến nay, phát huy truyền thống của Ngành và những thành tựu, kinh nghiệm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, luôn đoàn kết thống nhất, lãnh đạo tổ chức thực hiện đạt kết quả cao và toàn diện các nhiệm vụ của Ngành, các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh lần thứ XIV đề ra. Đảng bộ đã thực hiện nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực để nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra; kiểm sát việc tiếp nhận, phân loại xử lý kịp thời đúng trình tự, thủ tục pháp luật các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Quá trình thực hiện cải cách tư pháp, công tác kiểm sát luôn luôn được đổi mới, có sự chuyển biến nâng cao về số lượng và chất lượng; những vi phạm của Cơ quan điều tra, Toà án được phát hiện kịp thời. Đồng thời, vận dụng đúng đắn chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện đồng bộ, có kết quả rõ nét các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, tích cực xây dựng Đảng bộ và đội ngũ đảng viên vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Những kết quả đó, đã góp phần xây dựng ngành Kiểm sát Hưng Yên trong sạch, vững mạnh, đề cao kỷ luật, kỷ cương, phát huy và giữ gìn truyền thống đoàn kết nhất trí, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; đấu tranh phòng chống tội phạm có hiệu quả, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

         Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Viện KSND tỉnh đạt Đảng bộ trong sạch, vững mạnh 5 năm liền, được Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen; năm 2019 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Cờ. Năm 2015, 2016, 2017, Viện KSND tỉnh Hưng Yên được Viện KSND tối cao tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc ngành KSND...

         Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đỗ Thị Hương - PBT Thường trực Phụ trách Đảng bộ Khối ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng bộ Viện KSND tỉnh đã đạt được, đồng thời lưu ý một số nhiệm vụ cụ thể để Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới triển khai thực hiện cùng với những nhiệm vụ Đảng bộ đã nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội: tiếp tục tăng cường lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; tăng cường thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ và các chi bộ, coi trọng công tác xây dựng Đảng, vì “xây dựng Đảng là nhiệm vu then chốt”; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao trách nhiệm, năng lực và đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy...

       Ngay sau Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Khoát - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng Tiểu ban chỉ đạo tổ chức đại hội điểm đã chủ trì tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm. Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm chung về những vấn đề quan trọng cần quan tâm chuẩn bị chu đáo, những vấn đề có thể phát sinh cần chủ động về nghiệp vụ để giải quyết trong đại hội nhằm chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở của Đảng bộ Khối./. 

Ngọc Anh - ĐUK


Các bài viết khác

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2020 – lớp thứ 2

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2020 – lớp thứ 2

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2020 - lớp thứ 2

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2020 - lớp thứ 2

ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN - DOANH NGHIỆP TỈNH  TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG

ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN - DOANH NGHIỆP TỈNH TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG

Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh quán triệt Kết luận số 84-KL/TW  ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị

Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh quán triệt Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị

• Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2020

• ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ QUAN - DOANH NGHIỆP TỈNH LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

• Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 - 2025

• Cơ quan Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I (mở rộng)

• Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2019

• Công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh

• Lãnh đạo cơ quan Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức gặp mặt nữ cán bộ, công chức nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2019)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối lần thứ 17 - khóa IX

• Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp Đảng bộ khối năm 2019