Hoạt động Đảng bộ khối

Công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh

Thứ Ba, Ngày 17 Tháng 12 Năm 2019 10:37:09 AM | 1106

         Chiều ngày 27.11, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh. Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự chủ trì, chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Văn Hưng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đại diện các ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; Thường trực các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Công bố Quyết định thành lập  Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh

Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh  

trao Quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thành lập

Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh
         

         Tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định số 1761 – QĐ/TU ngày 29/10/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên về việc thành lập Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh; công bố Quyết định số 1762 – QĐ/TU ngày 30.10.2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2019 - 2020. Theo đó, Ban Chấp hành gồm 37 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 8 đồng chí; Đồng chí Nguyễn Khắc Chí, Tỉnh ủy viên, giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2020; Phó Bí thư Đảng ủy, gồm 2 đồng chí, đồng chí Đỗ Thị Hương, Tỉnh ủy viên và đồng chí Nguyễn Xuân Khoát. Chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh thực hiện vận dụng theo các Quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh gồm: Văn phòng, Ban Tổ chức; Ban Tuyên giáo; Cơ quan Ủy ban Kiểm tra và tổ chức Đoàn khối. Cán bộ, công chức, viên chức đến thời điểm hợp nhất là 30 người. 

Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Đồng chí Lê Văn Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy- Ủy viên Ban Thường vụ,  Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan- Doanh nghiệp tỉnh

 

         Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Xuân Tuyên đã trao Quyết định thành lập Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí nhấn mạnh: Việc thành lập Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh là kết quả tiếp theo, thể hiện sự quyết tâm, sáng tạo của tỉnh Hưng Yên trong việc thực hiện Kết luận số 34 - KL/TW ngày 07/8/2018 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18 - NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh là 2 Đảng bộ thuộc mô hình đặc thù, quyết định hợp nhất 2 Đảng bộ là phù hợp thực tiễn, giúp cho bộ máy tinh gọn, thống nhất trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí cũng bày tỏ tin tưởng sau hợp nhất, Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh chú trọng đoàn kết, thống nhất và phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ tập thể để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ khối; làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành và chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ và Đảng ủy viên phụ trách các tổ chức cơ sở đảng; phân công cán bộ phụ trách các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kế hoạch đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo; khẩn trương bàn giao về tài chính, tài sản đúng quy định; các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

 

Đồng chí Nguyễn Khắc Chí, Tỉnh ủy viên,

Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ

 

         Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Khắc Chí, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối đã cảm ơn, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, nhận thức sâu sắc quyết định thành lập Đảng bộ khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh là kết quả sự nỗ lực quyết chính trị cao với tầm nhìn sâu rộng, sát thực tiễn của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phát huy truyền thống hơn 70 năm của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và quá trình xây dựng và trưởng thành 10 năm qua của Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh, thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, Nghị quyết của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên cơ sở tăng cường đoàn kết, thống nhất, gắn kết chặt chẽ với 86 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, xây dựng Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

PHẠM MẠNH HÀ

ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN - DOANH NGHIỆP TỈNH

 

 

 


Các bài viết khác

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ QUAN - DOANH NGHIỆP TỈNH LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ QUAN - DOANH NGHIỆP TỈNH LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Đại hội Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cơ quan Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh  tổ chức gặp mặt kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Cơ quan Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I (mở rộng)

• Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2019

• Lãnh đạo cơ quan Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức gặp mặt nữ cán bộ, công chức nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2019)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối lần thứ 17 - khóa IX

• Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp Đảng bộ khối năm 2019

• Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh quyết định kết nạp 45 đảng viên mới đợt 02/9/2019

• Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2019

• Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố cụm Đồng bằng Bắc Bộ giao ban lần thứ IX tại tỉnh Hưng Yên

• Hoàn thành kiểm điểm, đánh giá Tập thể và ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh năm 2018

• Thực hiện nghị quyết T.Ư 6, khóa XII: Những vấn đề đặt ra trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị